Dzielnica Wawer - Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer

Wersja do wydrukuWersja PDF

Rada Dzielnicy Wawer powołała w dniu 31.07.2019 Młodzieżową Radę Dzielnicy Wawer.

Prezydium MRDW:

Damian Chmielewski – przewodniczący

Julia Podpora – wiceprzewodnicząca

Kacper Składanek – wiceprzewodniczący

Zuzanna Walenta – sekretarz

Delegatki do Młodzieżowej Rady Warszawy: Helena Kuźmicz, Zuzanna Walenta

Stałe Komisje MRDW:

1) Komisja Rewizyjna
w składzie: Marcin Sitek (przewodniczący), Tomasz Jakubaszek oraz Konrad Szymański.

do jej zadań należy: kontrola zgodności działania Rady i poszczególnych radnych ze Statutem, kontrola wykonania uchwał przez Prezydium oraz opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka lub członków Prezydium.

2) Komisja ds. Promocji
w składzie: Helena Kuźmicz (przewodnicząca) oraz Kacper Składanek.

do jej zadań należy: prowadzenie fanpage Rady w mediach społecznościowych oraz promocja jej działań, kontakt i współpraca z biurem promocji Urzędu Dzielnicy Wawer oraz mediami.

3) Komisja ds. Ekologii
w składzie: Lena Michalska - Stępkowska (przewodnicząca), Helena Kuźmicz, Wiktoria Marczak oraz Zuzanna Walenta.

do jej zadań należy: dbanie o ochronę środowiska w ramach działalności Rady, promocja ekologicznego stylu życia oraz podejmowanie działań związanych z ekologią.

4) Komisja ds. Kultury i Sportu
w składzie: Maria Aivazowa (przewodnicząca), Damian Chmielewski, Julia Podpora, Zuzanna Walenta.

do jej zadań należy: podejmowanie działań związanych ze sportem i kulturą oraz ich promocja.

5) Komisja ds. Współpracy
w składzie: Konrad Szymański (przewodniczący), Helena Kuźmicz, Julia Podpora, Kacper Składanek oraz Oliver Zdanowicz.

do jej zadań należy: współpraca z Radą Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, z organami Urzędu Dzielnicy Wawer, z organami innych dzielnic, z Zarządem Transportu Miejskiego oraz kontakt z instytucjami działającymi na terenie dzielnicy Wawer.

Więcej informacji: jkucharska@um.warszawa.pl oraz mrdwawer@gmail.com 

Zapraszamy na Facebooka (https://www.facebook.com/wawermrdw/) oraz Instagrama MRDW (https://www.instagram.com/wawermrdw/)! 

Celem działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer jest:

✔️ rozwój dialogu pomiędzy przedstawicielami Zarządu Rady Dzielnicy, a młodzieżą,
✔️ zrozumienie potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
✔️ skuteczność działań prowadzonych przez władze dzielnicy na rzecz młodych ludzi,
✔️ zainteresowanie młodzieży sferą spraw społecznych na poziomie lokalnym,
✔️ rozwój świadomości obywatelskiej.
✔️ kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
✔️ zapoznanie młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego,
✔️ kształtowanie postaw dotyczących samorządności i współodpowiedzialności,
✔️ promocję dzielnicy Wawer na forum Miasta St. Warszawy

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu