Dzielnica Wawer - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wersja do wydrukuWersja PDF

Celem działania Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa

tel.  222 773 600
faks 222 773 601

e-mail: sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

Ośrodek jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP
/ops_wawer/SkrytkaESP

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Renata Staruch

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie. W przypadku nieobecności dyrektora ośrodka interesantów przyjmuje zastępca.

tel. 222 773 600

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Kaczorek

Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie.
tel. 222 773 600

Pozostałe informacje: https://www.opswawer.waw.pl

FB https://www.facebook.com/opswawer/

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania