Dzielnica Wawer - Oświaty i Wychowania

Oświaty i Wychowania

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 518
tel: 22 4436888
e-mail: wawer.wow@um.warszawa.pl

 

Renata Potrzebowska
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

e-mail: rpotrzebowska@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do Dzielnicy, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, między innymi w pracownie internetowe i centralne biblioteki multimedialne,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół oraz prowadzeniem inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw kadrowych Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy II-go stopnia oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, wnioskowanie o przyznanie nagrody Prezydenta m.st. Warszawy I-go stopnia, nagrody Kuratora Oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nauczycielom szkół,
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli oraz szkół w programach międzynarodowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
 • prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych.

Kontakt:

22 44 36 889

 • dyżur wakacyjny,
 • rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

22 44 36 890

 • awans zawodowy nauczycieli,
 • konkursy na stanowisko dyrektora, doskonalenie nauczycieli,

22 44 36 891

 • dowóz dzieci niepełnosprawnych,
 • wyprawka szkolna,

22 44 36 892

 • dotacje dla placówek niepublicznych,

22 44 36 893

 • rekrutacja do klas pierwszych, klas dwujęzycznych i sportowych szkoły podstawowej,

22 44 36 868

 • rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i klas pierwszych szkoły podstawowej,
 • doradztwo zawodowe,

22 44 37 027

 • pomoc socjalna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne,
 • Warszawski program "Zima/Lato w mieście".
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania