Dzielnica Wawer - Sprawy społeczne i Zdrowie

Sprawy społeczne i Zdrowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w roku 2019 współpracował z niżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi:

nazwa organizacjiadres
CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo  Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul.Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”ul. Olesińska 11/13/14, 02-548 Warszawa
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Chata z Pomysłami"ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa
Stowarzyszenie Proactiveul. Jana Wasilkowskiego 3, 02-776 Warszawa

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w roku 2018 współpracował z niżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi:

nazwa organizacjiadres
CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo  Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul.Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”ul. Olesińska 11/13/14, 02-548 Warszawa
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Chata z Pomysłami"ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa
Stowarzyszenie Proactiveul. Jana Wasilkowskiego 3, 02-776 Warszawa
Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej"ul. Ludwika Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriatul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec
Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKAul. Strzelecka 3/12, Warszawa


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w roku 2013 współpracował z niżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi:CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej Zakres działania: kościelna instytucja charytatywna ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa http://www.warszawa-praga.caritas.pl Nazwa działań zrealizowanych w 2013 roku: prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży Klub pod plebanią ul. Korkowa 27 tel: 22 812 72 76

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów ul. Starczewska 8 tel.: 22 612-70-96


Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska Zakres działania: instytucja kościelna ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa http://orionisci.rel.pl Nazwa działań zrealizowanych w 2013 roku: prowadzenie świetlicy środowiskowej Trampolina ul. Odsieczy Wiednia 13, 04-627 Warszawa


 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki Zakres działania: instytucja kościelna ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa http://www.felicjanki.waw.pl Nazwa działań zrealizowanych w 2013 roku: prowadzenie ośrodka socjoterapeutycznego pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia ul. Azaliowa 17

 


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Zakres działania: stowarzyszenie pożytku publicznego działające na rzecz dzieci oraz ich rodziców ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa http://www.tpd-maz.org.pl Nazwa działań zrealizowanych w 2013 roku: 1) prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży ul. Bartoszycka 44 - Poezji 5 - Starego Doktora 2 - Halna 20

2) pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy: ul. Króla Maciusia 5.

 


Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”

Zakres działania: wspieranie rozwoju środowiskowych form rehabilitacji, ukierunkowanych na przywrócenie i rozwijanie u osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, uczenia się i pracy w społeczności.

ul. Olesińska 11/13/14, 02-548 Warszawa

http://www.st-azaliowa.org.pl/

Nazwa działań zrealizowanych w 2013 roku: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie


Fundacja „Stań na nogi”

Zakres działania: wspieranie i dynamizowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w odkrywaniu własnych zasobów kreatywności oraz w tworzeniu autonomicznego, godnego, świadomego i twórczego życia.

ul. Marysińska 40/A, 04-606 Warszawa

http://www.stannanogi.org/

Nazwa działań zrealizowanych w 2013 roku: prowadzenie placówki „Świetlica Międzylesie”.

 

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania