Dzielnica Wawer - Wydział Informatyki

Wydział Informatyki

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, pok. 516 

Naczelnik
Piotr Kominek

tel: 22 4436939

e-mail: wawer.win@um.warszawa.pl

Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. Zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy oraz Delegatur, w tym:
 • pomoc pracownikom Urzędu Dzielnicy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem infrastruktury informatycznej,
 • zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu;    

2. Tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:

 • tworzenie nowych oraz aktualizowanie istniejących rozwiązań informatycznych na potrzeby Urzędu Dzielnicy,
 • planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych dla Urzędu Dzielnicy,
 • przygotowywanie planów finansowych dotyczących potrzeb informatycznych,
 • dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych,
 • administrowanie sieciami pozostającymi w gestii Urzędu Dzielnicy, administrowanie serwerami obsługującymi aplikacje merytoryczne wykorzystywane w Dzielnicy,
 • techniczna obsługa strony internetowej Urzędu Dzielnicy,
 • administrowanie kontami użytkowników,
 • administrowanie bazami danych,
 • administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi,
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
 • analizowanie potrzeb użytkowników,
 • przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy,
 • śledzenie postępu technologii informatycznych 

3. Wdrażanie nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb, w tym wdrażanie nowych standardów i rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji;

4. Eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych, w tym:

 • administracja, rozwój i utrzymanie sieci komputerowej we wszystkich siedzibach,
 • administracja i utrzymanie sieci między lokalizacjami;
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania