Dzielnica Wawer - Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Wersja do wydrukuWersja PDF

"Teren katastrofy nie jest miejscem szkolenia. Jeżeli nie zabezpieczamy naszych obywateli w fazie przygotowania, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do szybkiej i efektywnej pomocy, wtedy zawodzimy jako społeczność i Państwo"

James Lee Witt

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków tudzież odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2017.209 j.t.)

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

"Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie m.st. Warszawy."

Plan Główny jest dostępny pod adresem:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/programy_strategie_plany/default.htm

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

  

PORADNIKI I PORADY

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

"W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało trzecią już edycję „Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

Poradnik jest efektem kilkuletnich doświadczeń zdobytych podczas powodzi, katastrof kolejowych i budowlanych oraz innych sytuacji nadzwyczajnych. Stanowi on zbiór podstawowych informacji na temat licznych zagrożeń - jak ich unikać, a jeśli się zdarzą - jak reagować, przeciwdziałać, likwidować skutki i zapobiegać ich wystąpieniu w przyszłości."


"Poradnik pożądanych zachowańto syntetyczne informacje dla mieszkańców o sposobach przygotowania i zachowania się w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń (powódź, pożar, burza, zanieczyszczenie powietrza, akty terroru) oraz przygotowania do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie stanu zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych."

 

Jak zachowywać się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia?

Co zrobić jeżeli słyszymy wybuch lub strzały?

Dowiedzieć się tego można z plakatów, które eksponowane są w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach.

„Babciu, to nie policjant, to nie Twój wnuczek  … Bądź ostrożna”

Miasto st. Warszawa i Komenda Stołeczna Policji przypominają seniorom o zagrożeniu, jakie niesie działanie w dobrej wierze. Oszuści w dalszym ciągu wyłudzają pieniądze od osób starszych. 

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej

Więcej na temat „Uciekaj, schowaj się, walcz” - projektu szkoleniowego „aktywny strzelec” na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

 


 

Poradnik dla pedagogów dot. współpracy Policji z placówkami oświatowymi

"Zawarte w nim procedury postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji ryzykownych wśród uczniów, będą cennym uzupełnieniem filmów edukacyjnych z cyklu „Nie warto ryzykować!”, realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego"

 

"Poradnik dla Konsumentów 60+ i nie tylko"

Przypominamy o tej publikacji w związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami o osobach podających się za pracowników firm energetycznych, telekomunikacyjnych, hydraulicznych, gazowniczych itp., które proponują zawarcie umów na dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych czy też różnego rodzaju prac budowlanych.

 

Pierwsza pomoc

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym, oraz plakatem zamieszczonym na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

System ostrzegania i alarmowania

"Stołeczny ratusz podpisał umowę na rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców w Warszawie. Dotychczasowa liczba 54 urządzeń wzrośnie o kolejne 119. Pojawią się także urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne.

Budowany obecnie nowoczesny miejski system, to zespół urządzeń powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

System zostanie również rozbudowany o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych kanałach, rzeczkach i potokach. Planowana jest budowa ośmiu punktów pomiarowych poziomu wody na Białołęce, Mokotowie, w Wawrze, Wesołej i Wilanowie oraz czterech zintegrowanych czujników pogody. Nowe punkty alarmowania będą pracować w pełnej integracji z istniejącym systemem.

Rozbudowa systemu jest możliwa dzięki realizacji projektu pn.: „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie”, w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Koszt całego projektu to 4,5 mln zł, a wartość dofinansowania z UE 2,8 mln zł.

Pierwsze montaże rozpoczną się w I kwartale 2018 r., a zakończą we wrześniu 2018 r."

Obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze zamieszczono poniżej.

Więcej na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

Do pobrania: plakat z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi 

 

TELEFONY ALARMOWE I INFORMACYJNE NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

Europejski numer alarmowy112
Pogotowie ratunkowe999
Straż pożarna998
Policja997
Straż miejska986
sms dla osób głuchoniemych723 986 112
Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

196 56

443 01 12

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego987
Pogotowie gazowe992
Pogotowie energetyczne 
 • wszystkie dzielnice oprócz Wesołej
22 812 31 31
 • Wesoła (wybrać rejon Mińsk Mazowiecki, obszar energetyczny Otwock)
22 340 41 00
Pogotowie ciepłownicze993
Pogotowie wodociągowe - kanalizacyjne994

Tourist Emergency Helpline (telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów)

Czynny w godzinach:

 • 8.00 -18.00 przez cały rok
 • 8.00 - 20.00 od 1 czerwca do 30 września

22 278 77 77

608 599 999

Całodobowa informacja o wypadkach (tutaj dowiesz się gdzie przewieziono osoby poszkodowane)19 790
Informacja o numerach telefonów118 913

 


ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH  

"W trosce o bezpieczeństwo, a w szczególności w celu podniesienia świadomości ludności w zakresie samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami w czasie konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych, przedstawiamy plakat informacyjny, określający rodzaje alarmów oraz treści komunikatów ostrzegawczych, przekazywanych za pomocą miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach."

Do pobrania: "Tablica alarmowa"

Źródło: bezpieczna.um.warszawa.pl

 

 SYGNAŁY ALARMOWE

RODZAJE ALARMÓW, TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

  

 

        czas trwania sygnału – 3 minuty

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............Znak żółty w kształcie trójkąta

lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny 
w okresie trzech minut

 

 

 czas trwania sygnału – 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............


 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Rodzaj 
komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwoływania komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Uprzedzenie 
o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie ................................. 
(podać rodzaj skażenia) w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie
 zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ...................... (podać rodzaj skażenia)
 dla ..................

Uprzedzenie 
o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia 
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie
 zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ...................... (podać rodzaj zakażenia) 
dla ..................

Uprzedzenie 
o klęskach żywiołowych 
i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie
 zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia 
i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie
 zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ...................... (podać rodzaj klęski) 
dla ..................

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

-     o włączeniu radioodbiornika, telewizora lub Internetu

-     postępuj zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach

-     powiadom rodzinę i sąsiadów o zagrożeniu

-     wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś źródła ognia

 

DANE KONTAKTOWE, TELEFONY ALARMOWE

SŁUŻBA DYŻURNA

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

bezpieczna.um.warszawa.pl

Telefon interwencyjny:

 • 22 196 56
 • 22 443 01 12

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

STRAŻ POŻARNA

998

POLICJA

997

Adres mailowy:

sdczk@um.warszawa.pl

STRAŻ MIEJSKA

986

NUMER ALARMOWY

112

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Plakat z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi do pobrania na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl


 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania