Dzielnica Wawer - Zasobów Lokalowych

Zasobów Lokalowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

04-713 Warszawa
ul. Żegańska 1, III piętro pok. 301

Jolanta Witkowska-Matasek
Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych

e-mail: wawer.wzl@um.warszawa.pl

Godziny przyjęć mieszkańców:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Naczelnik wydziału przyjmuje, po uprzednim zapisaniu się, w pokoju 301 lub pod nr tel. 22 443 69 05 lub 22 443 69 09

Do zadań Wydziału Zasobów Lokalowych z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy położonym się na terenie Dzielnicy Wawer należy  prowadzenie spraw dotyczących:

 • wynajmowania lokali mieszkalnych (w tym zamiennych), lokali w ramach najmu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych, 
 • regulacji tytułów prawnych do lokali po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy,
 • sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców.

Rozstrzygnięcie wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu następuje w formie uchwały  Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.  Trybu  odwoławczego  brak.

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 509 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Tryb postępowania przed sądami administracyjnymi reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Sprawy sporne z zakresu najmu lokali rozstrzyga sąd powszechny na wniosek jednej ze stron.

 

Do zadań Wydziału należy również rozpatrywanie wniosków o przyznanie:

 • dodatku  mieszkaniowego, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego.

Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. 2133).

 

Kontakt  telefoniczny do Wydziału:

 • regulacja tytułów prawnych po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy oraz po spłacie zadłużenia – 22 443 69 04, 22 443 69 07
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania