Dzielnica Wawer - Zerzeń

Zerzeń

Wersja do wydrukuWersja PDF

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem zostają odwołane spotkania Rady Osiedla.  Prosimy o kontakt email lub telefoniczny. O terminie wznowienia spotkań zostaniecie Państwo poinformowani.  

(frekwencja wyborcza wynosiła 3,4%) 

siedziba:  ul. Przygodna 2, Szkoła Podstawowa Nr 109, 03-991 Warszawa

przewodnicząca Rady Osiedla: Anna Rafalska

Tel: 600 418 828;  mail: arafalska@radni.um.warszawa.pl

wiceprzewodniczący Rady Osiedla: Wiktor Sierociński

Spotkania Rady Osiedla Zerzeń odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 18.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Przygodnej 2

Radni:                                   

1.         Anna Rafalska                           

2.         Jan Paweł Bryl                                

3.         Paweł Rosłaniec                             

4.         Anna Szopa - Gołębiewska                                    

5.         Wiktor Sierociński                                        

6.         Marcin Woźny                                    

7.         Krzysztof Sokołowski                                         

8.         Ewa Szwemberg                                

9.         Martyna Rychlak

 

Granica Osiedla Zerzeń przebiega: 

-od osi Wisły osią Kanału Nowe Ujście do Rowu Zerzeńskiego,

-osią Rowu Zerzeńskiego do zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem,

-linią prostą od zbiegu Rowu Zerzeńskiego z bezimiennym kanałem do końca ulicy Spadowej,

-od końca ulicy Spadowej osią bezimiennej drogi odchodzącej od ulicy Płowieckiej do Kanału Wawerskiego,

-osią Kanału Wawerskiego do Kanału Zagoździańskiego,

-osią Kanału Zagoździańskiego na południe do wysokości północnej granicy osiedla mieszkaniowego “Borki",

-północną granicą osiedla “Borki'' do ulicy Trakt Lubelski,

-osią ul. Trakt Lubelski na północ do ulicy Chodzieskiej,

-południową stroną ul. Chodzieskiej do osi Kanału Zerzeńskiego,

-osią Kanału Zerzeńskiego do południowej strony ul. Skalnicowej,

-południową stroną ul. Skalnicowej w kierunku zachodnim przecinając ul. Wał Miedzeszyński linią prostą do osi rzeki Wisły,

-osią rzeki Wisły do osi Kanału Nowe Ujście. 

  • Warszawa 191115
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Oceń pracę urzędu
  • Druki do pobrania