Dzielnica Wawer - Odwodnienia w Wawrze

Odwodnienia w Wawrze

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zalewanie wielu wawerskich ulic po obitych opadach to w Wawrze częsta sytuacja, którą zgłaszają mieszkańcy. Wynika ona m.in z braku odwodniania w wielu wawerskich ulicach budowanych w przeszłości . Urząd Dzielnicy w ostatnich latach konsekwentnie realizuje budowę odwodnień by ograniczyć ten problem.

W tej sprawie odbyło się spotkanie władz dzielnicy Wawer i radnych. Udział w spotkaniu wzięła radna Warszawy Beata Michalec, zastępcy burmistrza Leszek Baraniewski i Jacek Wiśnicki  oraz wawerscy radni: matya Turska, Helena Kroszczyńska i Anna Ojer.  oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

Na spotkaniu przedstawiono dotychczasowe działania w zakresie odwodnienia w ostatnich latach i plany na przyszłość. Zapowiedziano wspólne starania na rzecz inwestycji ograniczających ten problem i kontynuację spotkań w tej kwestii.

W tym roku Urząd Dzielnicy realizuje gruntowne czyszczenie istniejących rowów odparowujących w pasach drogowych ulic gminnych. Wykonywane są nowe odwodnienia miejscowe oraz czyszczone lub wymieniane istniejące. W ostatnich latach zostały wykonane kompleksowe odwodnienia terenów w ramach budowy systemu odwodnienia m.in. w osiedlu Aleksandrów.

W tym roku odwodnienia miejscowe zostały zrealizowane w lokalizacjach: 
• pas drogowy na ulicy Oliwkowej przy skrzyżowaniu z ulicą Bystrzycką (rów odparowujący)
• skrzyżowanie ulic: Sępia/Nowowiśniowa 
• dodatkowe miejscowe odwodnienia w pasie drogowym ulicy Szafirowej 
• skrzyżowanie ulic: Podkowy/Tomaryszków
• ul. Ulanowska ok. nr 27
• ul. Gajowa ok. nr 8 i 10 
• ul. Zbójnogórska ok. nr 25 
• ul. Strzelińska ok. nr 12
• ul. Palmowa przy ul. Klimontowskiej.

W trakcie prac są wykonywane odwodnienia miejscowe także w innych lokalizacjach.

Planowane lokalizacje miejsc do odwodnień miejscowych w ulicach: Żwanowiecka, Agrestowa, Wilgi, Filmowa, Sęczkowa, rejon ul. Karpackiej i Potockich, Azaliowa, Dzięcioła, Mrówcza, Izbicka , Włókiennicza, Frenkla,

Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy na bieżąco przyjmuje zgłoszenia mieszkańców dotyczące tworzących się rozlewisk i stara się je eliminować ze środków bieżących. Plany Wydziału są na bieżąco uzupełniane o kolejne lokalizacje planowanych prac.

W ostatnich latach został wykonane kompleksowe odwodnienia terenów w ramach budowy systemu odwodnienia:

 • rejon ul. Napoleona Bonaparte
 • obszar pomiędzy ul. Szulczyka a ul. Podkowy 
 • rejon przy Zagórzańskiej 35 – w okolicach dębu 
 • rejon ul. Polany - ulice: Skrzypów, Wierzby, Ostrogi, Żurawiny, Zapole
 • teren osiedla Zbójna Góra - Czołgistów, Fromborska, Artystyczna

W ramach tych prac zostały:
• odtworzone i odpowiednio wyprofilowane rowy, które były zaniedbywane przez lata przez ich właścicieli 
• wykonano rury drenarskie odprowadzające wody do komór drenażowych lub rozsączające wodę w niezamieszkanych terenach. 
• w przypadku dużych problemów zalewania utwardzonej drogi (np. w rejonie dębu przy ul. Zagórzańskiej 35) zostały wykonane wpusty w pasie drogowym, które odprowadzą wodę poprzez rury do wykonanych komór drenażowych. 

Ponadto w 2019 r. planowane jest odwodnienie rejonu ul. Skalnicowej – pomiędzy ul. Kuligowską a ogródkami działkowymi

 • Komunikat RODO
 • Warszawa 191115
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Oceń pracę urzędu
 • Druki do pobrania